Hakkımızda

Minikler Kalesi hakkimizda

Hakkımızda

MİNİKLER KALESİ ANAOKULU,uzman kadrosu ve yüksek eğitim sistemi ile öğretim yapan okul öncesi eğitim kurumudur


Eğitim programımızı Milli Eğitim programına paralel olarak, yeni ve bilimsel methodlarla destekleyerek uygulamaktayız ( Çoklu Zeka, Montessori Programı, Robotik Kodlama, Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı vb. ).


Okulumuzda alanında uzman eğitim kadromuz ile her yaş grubuna hitap eden zengin materyaller ile donatılmış sınıflarımızda günde 1 saat İngilizce veFransızca dil eğitimi verilmektedir.

Minikler Kalesi Anaokulunda öğrencileri, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler.

Anaokulu eğitim programımız; çocukların kendi doğalarında var olan öğrenme sevgisini destekleyen, genel bilgi birikimlerini zenginleştiren, kendi potansiyelinin farkında, sorumluluk sahibi, risk alabilen, yaratıcı, eleştirel düşünebilen, çevreye ve dünyaya açılmalarına olanak sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Anaokulumuzda çocukların kendilerini ifade edebilme ve yeteneklerini geliştirebilme becerisi kazanmaları için bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, yaparak ve yaşayarak öğrenme ortamı sağlamaktayız. 
Amacımız; çocukların yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının farkındalığına vardırabilme, çeşitli etkinliklerde kendilerini ifade edebilme, eleştirel düşünceye ve değişime açık çocuklar yetiştirmektir.

Okulumuzda Avrupa standartlarına uygun yangın sistemleri kullanılmıştır.
Binamızın iç ve dış tüm alanları kameralarla 24 saat kayıt altına alınmaktadır.
Sınıflarımız farklı etkinlik köşeleri ile donatılarak, çocukların ilgi alanlarına göre tercih yapabilmeleri için tasarlanmıştır.
Okulumuzda sınıflarımız, oyun malzemelerimiz ve bahçe mobilyalarımız sağlık şartlarına uygun olması sebebi ile ahşap malzemeler tercih edilmiştir.

AMACIMIZ;
• Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmek,
• Her öğrenciyi kendi kapasitesinin en üst noktasına ulaştırmak,
• Benlik algısını güçlendirmek, özgüvenini kazanmasına yardımcı olmak,
• Yaşıtlarına ve yetişkinlere karşı kendini ifade edebilme becerisini geliştirmek,
• Çoklu zekâ kuramları kullanılarak ilgi alanlarına göre beceriler kazandırmak,
• Özbakım becerilerinin kazandırılması,
• Dilin zenginleştirilmesi,
• Psiko-sosyal, motor ve bilişsel gelişimin desteklenmesi,
• Öğrenmeye karşı merak ve istek uyandırmak,
• Kendine ve çevresine karşı sorumluluk bilincini geliştirebilmek.

Ajda Akdağ İmza
EğitimlerimizEtkinlikler
  • Paylaş: