Eğitim Detay

İNGİLİZCE - FRANSIZCA

Minikler kalesi; Öğrencilerini ingilizce ve fransızca eğitim ile geleceğe hazırlıyor.

İngilizce ve Fransızca programımızda çocuklara başka bir dilin varlığını anlatma, bu alanda kulak – dil alışkanlığını kazandırma, günlük yaşamda kullanılan basit cümleleri anlama ve kullanmaları hedeflenmiştir. Okulumuzda yabancı dilleri kullanmadaki farkındalıkları çeşitli aktivite ve yöntemlerle destekliyoruz. Küçük yaşlarda alınan yabancı dil eğitimi hem kalıcı, hem de kolay öğrenilmesi bakımından önemlidir. Okulumuzda çocuklarımıza günde 1 saat İngilizce veFransızca dersi verilmektedir. Öğrencilerimizin, aldıkları dil eğitimini görsel ve işitsel materyaller kullanarak onların şarkılar, hikâyeler, filmler, çeşitli sanatsal faaliyetler, drama, oyunlar yoluyla doğru bir telaffuzla öğrenmelerini sağlıyoruz.Böylelikle, çocuklarımızın yabancı kültürlerle tanışmalarını sağlıyoruz.